FELAK ve NAS SURESİ

Felak Nas Faziletleri

Felak Nas sureleri Kur'an da "sığınma sureleri" olarak geçmektedir ve faziletleri pek çoktur.

"Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbil-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nas" (Hadisi Şerif; Müslim)

Bu surelerin faziletlerini hadisler ile anlamak mümkündür;

Hz. Ukbe Bin Âmir (ra) şöyle rivayet ediyor;

- Hz. Peygamber (Sav) ile birlikte yürüyordum. Bana:

Ey Ukbe, söyle! buyurdu. Ben de:

- Ne söyleyeceğim? Ya Rasûlallâh! dedim:

- Felak Nas Sûrelerini oku. buyurdu. Okudum bitirdim. Resûlullâh (Sav) şu hadisi buyurdu;

“Hiçbir dua eden bunun (Muavvizeteyn) gibisiyle duâ etmemiştir. Hiçbir sığman, (Muavvizeteyn) gibisiyle (Allah'a) sığınmamıştır”

 

Uyurken okumak

Peygamber Efendimiz (Sav), her gece gelip yatağına yatacağı zaman (İhlas Felak Nas Surelerini) okur ve iki mübarek elini birleştirerek onlara (ellerine) liflerdi. Sonra da okuyup üflediği bu iki mübarek eliyle önce mübarek başını, yüzünü ve mübarek vücudunun ön kısmını meshederek başlar ve mübarek vücudunun arkalarından mübarek ellerinin yetişebildiği yerleri sıvazlayarak meshederdi. Bu şekilde okuyup üfleme ve sıvazlamayı ise, üçer defa tekrarlardı.

 

Hastalandığında okumak

Hz. Aişe validemiz şöyle rivayet etmektedir;

“Hz. Peygamber, bir ağrısı, ya da bir sancısı olduğu zaman, (Felak Nas Surelerini) okuyup kendi üzerlerine üflerdi.”

Peygamber Efendimiz (Sav), hastalanıp halsiz düştüğü zaman ise, yani; "Ağrısı şiddetlenince ben aynı sureleri okuyup Hz. Peygamberin mübarek ellerine üfler onlarla O"nun mübarek vücuduna meshederdim. Bununla Hz. Peygamberin mübarek elinin bereketine ermeyi ümid ederdim.”

Nas Suresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifa bulur.

Başka bir hadisi şerifinde;

"Sabahladığın ve akşamladığın zaman, üçer kere (İhlas, Felak ve Nas Sûrelerini) oku. Bunlar her yönden sana kifayet eder."

Yani her türlü şer ve zararlardan Allâh"a sığınmak istersen, bu sureleri okuman seni onlardan emin kılacaktır.


Felak Suresi

Nas Suresi

Felak Suresi Tefsiri

Nas Suresi Tefsiri

Felak Nas Faziletleri